Валв забрани некои играчи на ДОТА 2 до 2038 година, но тоа беше навистина засекогаш

Valve melarang beberapa pemain DOTA 2 hingga 2038, tetapi itu benar-benar selamanya

Во конкурентна и агресивна средина како твојата онлајн игра, нормално е компаниите да преземат акција за ова прашање и Вентил Тој не оди со мали девојчиња.

По повод новата натпреварувачка сезона ДОТА 2, компанијата направи исчистете на вашата корисничка база да се ослободиме од најтоксичните играчи. Некои од нив, како што видовме на PC Gamers, се забранети за ништо помалку 19 години.

Тие нема да можат да играат до кога 19 јануари 2038 година, како што е наведено во пораката за забрана. Сепак, како што покажаа некои играчи, овој датум е даден само затоа што ова е максимална логистика што ја дозволува системот. Всушност, тоа е постојана забрана.

Значи, ако изгледите да не бидат во можност да играат повторно за скоро две децении се тажни, излегува дека всушност полошо. После ова, Valve ќе започне со капење секоја недела без најава, како што е објаснето во PC Gamer.

Share Valve забранува некои играчи на ДОТА 2 до 2038 година, но ова е навистина засекогаш