Како да ја избришете музиката од заклучениот екран на iOS 11

Како да ја избришете музиката од заклучениот екран на iOS 11