Најавен е паметен часовник Garmin Fenix ​​6 Series

All models include enhanced wrist-based heart rate3 for all-day stress tracking, underwater wrist-based heart rate for swimming and Pulse Ox4 blood oxygen saturation to support advanced sleep monitoring and altitude acclimation. Plus, the innovative Body Battery™ energy monitoring feature lets users see their body’s energy levels at any given moment, which can help with scheduling workouts, rest times and sleep. Using a combination of data gathered from stress, heart rate variability, sleep and activity, a higher Body Battery indicates the time is optimal to be active whereas a lower number suggests rest is in order. Body Battery assists users in making sense of patterns, demonstrating how behaviors and activities of the past few days influence how one feels at a given moment. It’s easy to stay connected with the fēnix 6 series that allows users to receive alerts on the wrist for incoming calls, texts, emails and more by enabling smart notifications5. All models also include Garmin Pay™, a contactless payment solution6 so users don’t have to worry about carrying cash or cards, which can now be used at major transit systems around the world. Commuters simply tap and pay-per-ride with their watch – no transit card, phone or wallet needed.

Сите модели вклучуваат зголемување на срцевиот ритам базиран на зглобовите3 за следење на стресот во текот на денот, подводно срцев ритам за пливање и заситеност на кислород во крвта на пулсот Окс4 за поддршка на континуираното следење на спиењето и прилагодување на височина.  Плус, иновативната опција за наб™удување на енергија на батеријата Body им овозможува на корисниците да го видат нивото на енергија на нивното тело во кое било дадено време, што може да помогне со закажување вежби, периоди на одмор и спиење.  Користејќи комбинација на податоци собрани од стрес, варијабилност на срцевиот ритам, спиење и активност, повисоко тело на батеријата укажува на оптимално време за да бидете активни додека помал број означува прекин во редоследот.  Батеријата на каросеријата им помага на корисниците да ги разберат шемите, покажувајќи како однесувањето и активностите од последните неколку дена влијаат врз чувствата на една личност во одреден момент.  Лесно е да бидете поврзани со серијата f seriesnix 6 што им овозможува на корисниците да примаат сигнали на зглобот за дојдовни повици, текстови, е-пошта и повеќе со активирање на паметни известувања5.  Сите модели вклучуваат Garmin Pay, решение за бесконтактно плаќање6, така што корисниците не мора да се грижат за носење пари или картички, кои сега можат да се користат во поголемите транзитни системи низ целиот свет.  Патниците едноставно тропаат и плаќаат на патување со часовниците - не се потребни транзитни картички, телефон или паричник.

Garmin го најави лансирањето на својата најнова линија на паметни часовници, Garmin Fenix ​​6 Series и има голем број модели во редот.

Овој опсег се состои од голем број на различни дизајни и доаѓа со подолг век на траење на батеријата и повеќе карактеристики од претходните модели.

Сите модели вклучуваат зголемување на срцевиот ритам базиран на зглобовите3 за следење на стресот во текот на денот, подводно срцев ритам за пливање и заситеност на кислород во крвта на пулсот Окс4 за поддршка на континуираното следење на спиењето и прилагодување на височина. Плус, иновативната карактеристика за набудување на енергија на батеријата Body им овозможува на корисниците да го видат нивото на енергија на нивното тело во кое било дадено време, што може да помогне со закажување вежби, периоди на одмор и спиење. Користејќи комбинација на податоци собрани од стрес, варијабилност на срцевиот ритам, спиење и активност, повисоко тело на батеријата укажува на оптимално време за да бидете активни додека помал број означува прекин во редоследот. Батеријата на каросеријата им помага на корисниците да ги разберат шемите, покажувајќи како однесувањето и активностите од последните неколку дена влијаат врз чувствата на една личност во одреден момент.

Можете да најдете повеќе информации за новите часовници Garmin Fenix ​​6 Series во Garmin на врската подолу.

Извор Гармин

Најновата понуда за гаџети на Геки